Vänta tills hunden slutar att göra fel?

Det verkar vara en vanlig uppfattning att om man tränar med mjuka metoder så innebär det att när hunden gör fel så blir man som hundägare passiv och gör inget. Man väntar på att hunden ska sluta göra fel och istället välja att göra rätt. Och det här gör man oavsett vad som händer

Det är kanske inte så konstigt egentligen. För vi som tränar med mjuka metoder säger att när hunden gör rätt så förstärker vi och när hunden gör fel så händer inget, möjligtvis kan vi ha en felsignal som talar om för hunden: Det där var fel, försök igen. Tanken är att vi vill uppmuntra hunden att ta egna initiativ och bygga på en god relation mellan hund och ägare där hunden inte är rädd för sin ägare och inte har felrädsla utan snarare ”knyter tassen” och vill försöka igen.

Att träna med mjuka metoder i vardagen innebär kanske att man måste vara lite mer proaktiv. Att förutse situationer som kan bli svåra för hunden och skapa de bästa förutsättningarna att den ska lyckas.

Men ibland misslyckas vi med att hjälpa hunden att göra rätt, det blir fel. Vad gör vi då egentligen? Står vi där och väntar tills hunden slutar att göra fel?

Jag skulle vilja säga att det är helt beroende på situationen så klart. Om min hund inte sätter sig när jag säger sitt så är det kanske inte det värsta som kunde hända. Jag ger den ett nytt försök.

Men vad gör jag då om hunden slänger sig i ett utfall? Står jag och väntar på att den ska sluta? Eller om hunden sticker? Väntar jag på att den ska komma tillbaka? Eller om min hund börjar slåss med en annan hund? Ja jag tror att du förstår.

I de här situationerna får man ta till vad jag kallar en nödlösning, det vill säga man tar hunden ur situationen. Hunden har förmodligen inte lärt sig något av det här som gör att situationen inte kommer att uppstå igen. Men man kan självklart inte bara stå och vänta, särskilt inte om hunden är en fara för andra eller riskerar att skada sig själv. Efter att situationen är löst är det klokt att fundera över vad som hände och vad jag som hundägare kan göra för att det inte ska hända igen. Tillbaka till att vara proaktiv med andra ord.

Jag vill också poängtera att en nödlösning inte behöver betyda att jag måste bli aggressiv. En av mina hundar kan göra utfall mot andra hundar. När det händer brukar jag bara gå för att komma bort från den andra hunden eller så håller jag Freja i selen, bara att jag håller henne i selen brukar lugna henne. Jag är medveten om att det är en lösning för henne inte för alla. Det finns inget våldsamt i den nödlösningen och det är den typen av lösningar jag i första hand vill använda.

Avslutningsvis:

Mitt sätt att träna hund är ett sätt, det är inte det enda.

Istället för att dumförklara andras träningsmetoder, lyssna och välj vad du vill ta till dig och välj att förstå

Situationen avgör hur jag väljer att lösa den. Att i alla situationer vänta på att hunden ska göra rätt skulle vara både dumt och farligt.

IMG_2609 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: